همکاری با مجموعه دانش بنیان نسیم تلکام

نسیم تلکام

ما در نسیم تلکام معتقدیم پیشرفت هایی که به دست آورده ایم نتیجه نبوغ و تلاش تک تک افراد شرکت بوده است و همچنان به قدرت افرادمان برای رسیدن به هدف های بلند شرکت ایمان داریم. از این رو همواره در تلاشیم تا نیروهای توانمند و پر انرژی ای راکه از کار در یک محیط پویا لذت می برند به جمع همکارانمان اضافه کنیم. شما هم برای شکوفا کردن توانایی های خود به ما بپیوندید.

کسانی که مایل همکاری با نسیم تلکام هستند، شرایط زیر را دارا هستند:

  • روحیه کار تیمی
  • اشتیاق و علاقه به کار و لذت بردن از کار
  • پویایی و تلاش پیوسته برای رشد توانایی ها و استعدادهای فردی
  • تعهد به اصول اخلاقی مانند راست گویی، امانت داری
  • داشتن حس احترام قلبی و ابراز احترام در عمل نسبت به دیگران