راهکارهای مبتنی بر شبکه های IMS

در دیدگاه NGN – Next Generation Network یا شبکه های نسل جدید از ابتدا هدف یکپارچه سازی و همگرایی سرویس ها با یکدیگر بر روی شبکه IP دیده شد. بر همین اساس مفهوم جدیدی تحت عنوان IMS – IP Multimedia Subsystem توسط سازمان ۳GPP ایجاد گردید.
در این استاندارد سرویس های مبتنی بر IPروی زیرساخت IMS که در Core Network اپراتور یا FCP قرار دارد به مشترکین خود سرویس ارایه می نماید. این سرویس در سمت مشترک می تواند بصورت همگرا خدمات رسانی انجام دهد. به عنوان مثال سرویس های دیتا، تلفن، ویدیو، موبایل و … را با مدیریت واحد به مشترکین واگذار می نماید. در این قالب بدلیل خدمات دهی همه سرویس ها بر روی یک زیرساخت و عدم نیاز به تهیه سوئیچ های مختلف برای سرویس های مختلف ، هزینه های CAPEX و OPEX کمتری خواهد داشت. در آینده نزدیک و عمومی تر شدن IOT و کاربرد و خدمات رسانی IMS در این حوزه زمینه ایجاد کسب و کارهای جدید در این حوزه و حوزه ICT فراهم می گردد.
نسیم تلکام این راهکار را در ساختار VNF ارایه می نماید تا از وابسته شدن ساختار به تجهیزات جلوگیری و توسعه پذیری را راحت تر و قابلیت اطمینان و REDUNDANCY را در چندین لایه امکان پذیر می نماید.

با توجه به قابلیت توسعه پذیری در استاندارد و توسعه مستندات آن از طرف شرکت، این قابلیت وجود دارد تا نیازمندی های جدید در سمت سرویس گیرنده ایجاد و این نیازمندی ها توسط توسعه دهندگان سیستم توسعه یابد.

همچنین یکی از مهمترین نقاط قوت نسیم تلکام گستره سرویس های اپلیکیشن سرور می باشد.