حضور مجدد نسیم تلکام در نمایشگاه افغانستان

نمایشگاه افغانستان نسیم تلکام

نمایشگاه تخصصی آب، برق، مخابرات و خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان برگزار گردید. این نمایشگاه اول تا سوم میزان (مهرماه) در کابل هتل قصر اورانوس برگزار گردید.

نسیم تلکام برای دومین سال پیاپی ضمن حضور فعال در کشور دوست و همسایه، آخرین دستاوردهای خود را در حوزه مخابرات و تلکام به شرکت ها و اپراتورهای افغانستان ارائه نمود.

در ذیل برگزاری این نمایشگاه، سمینار نیم روزه ای در دانشگاه مستقبل کابل برگزار گردید. در این سمینار دکتر نجفی مقدم، مدیر عامل نسیم تلکام به تشریح شبکه های مخابراتی و شبکه های نسل جدید پرداخت.

نسیم تلکام در این نمایشگاه موفق به امضای چند تفاهم نامه با شرکت های معتبر و خوشنام افغانستان از جمله نبی بست، نارت تلکام و باس سافت گردید. این تفاهمات زمینه ساز افزایش روابط شرکت های مخابراتی دو کشور می گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.