همکاران نسیم تلکام

مجتبی اسفندیاری
عضو هیئت مدیره

واحد تحقیق و توسعه

ایمان محمدی

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

جای شما خالیست!

جای شما در جمع نسیم تلکامی ها خالیست

احسان بلندی

کارشناس واحد فنی

علی هوشمند مقدم

مدیر فروش سرویس های خاص

سجاد صبری
سجاد صبری
عضو هیئت مدیره

واحد بازرگانی و فروش

مرتضی ایروانی
عضو هیئت مدیره

واحد نرم افزار

حامد رستگار مقدم
حامد رستگار مقدم

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

محمدجواد خداشناس

کارشناس واحد تحقیق و توسعه

سید مجتبی نجفی مقدم
عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

علی شفیعی

مدیر فروش سخت افزار

امین فتحی

کارشناس واحد پشتیبانی