سجاد صبری

مشخصات تحصیلی

کارشناسی ارشد – مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع مقاله: برقراری تماس موفق در شبکه VoIP با استفاده از پروتکل IAX و تکنیک Port Scrambling

کارشناسی – مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع مقاله: راه اندازی و پشتیبانی یک سیستم ویپ مبتنی بر سیستم تلفنی Free Switch

کاردانی – نرم افزار کامپیوتر

موضوع مقاله: بهینه سازی و SEO سایت ها در الگوریتم گوگل پاندا

سوابق کاری

مدیر آی تی و ویپ – گروه کارخانجات کاشی پردیس ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مشاور ویپ – مرکز ملی رزواسیون اماکن اقامتی کشور ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷

مشاور ویپ – ستاد بازسازی عتبات عالیات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

مدیر واحد فنی – شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مدیر واحد پشتیبانی – شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیر واحد توسعه و تحقیق – جوان سرور ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

مدیر واحد پشتیبانی – شرکت توسعه ارتباط و خدمات طلائی خاورمیانه مشهد ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

سوابق علمی، پژوهشی و کاری

مدرس دوره های ویپ مشهد و تهران شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم از ۱۳۹۳

بومی سازی و بهینه ساز­­­­­­ی فکس سرور آوانت فکس ۱۳۹۴

طراحی پروژه ارسال فکس به کمک روبات تلگرام با اتصال به شبکه مخابراتی کشور با نام فکس گرام ۱۳۹۴

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت مشاوره و طراحی سیستم مشاوره پزشکی و تعیین وقت برای بیمارستان ها- شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم ۱۳۹۳

مطالعه و تحقیق و ارائه طرح توجیهی و پژوهشی استفاده از بستر مخابرات جهت افزایش درآمد های مخابرات با رویکرد اطلاع رسانی و تبلیغاتی (طرح پژوهشی سامانه ارسال پیام صوتی انبوه برای مشتریان مرکز مخابرات کشور)- شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم ۱۳۹۳

مدیر پشتیبانی سامانه ارسال تماس تلفنی انبوه (آوانک) در استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، مازندران و تهران- شرکت توسعه ارتباط و خدمات طلائی خاورمیانه از ۱۳۹۳

مطالعه و تحقیق و ارائه طرح توجیهی و پژوهشی نرم افزار ارتباطی ویستور با رویکرد واگذاری تلفن ثابت اعتباری بر روی موبایل های هوشمند برای مخابرات ایران (با همکاری مخابرات خراسان رضوی)- شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم ۱۳۹۳

طراح پروژه ارتباطی ویستور با همکاری شرکت مخابرات استان خراسان رضوی- شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم ۱۳۹۳

مطالعه و تحقیق و ارائه طرح توجیهی و پژوهشی ارائه راهکارهای واگذاری SIP Trunk از بستر IMS مخابرات استان خراسان رضوی با هدف واگذاری خطوط- شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم و مخابرات استان خراسان رضوی ۱۳۹۳

همکاری در اجرا، پیاده سازی و پشتیبانی در پروژه های آبفای شرکت آب و فاضلاب استان های یزد، خراسان جنوبی، کرمانشاه، هرمزگان- شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم از ۱۳۹۳

همکاری در اجرا، پیاده سازی و پشتیبانی پروژه های اتفاقات برق استان خراسان رضوی – شرکت نسیم ارتباطات هزاره سوم از ۱۳۹۳